Adminnet

Vítejte na stránkách společnosti ADMINNET s.r.o.!

Společnost Adminnet je na trhu od roku 2004. Zabýváme se profesionální správou počítačových sítí a servisem výpočetní techniky. Našim typickým zákazníkem je malá a střední společnost s libovolným oborem podnikání. Zaměstnáváme tým IT specialistů, kteří se dnes a denně zabývají problematikou počítačových sítí.

Cíl: Naším cílem je být spolehlivou, uznávanou a stabilní společností, která je svým klientům prospěšná kvalifikovanou a rychlou pomocí v oblasti výpočetní techniky.

Účel: Naším účelem je kvalifikovanými kroky uspořádat klientovu výpočetní techniku tak, aby vykazovala co nejméně poruch a sloužila svému účelu. Tím klientovi pomoci rozvíjet podnikání v jeho oboru.

Produkt: Naším produktem jsou dodané služby v oblasti výpočetní techniky v zákazníkem požadované kvalitě a termínu, které jsou zákazníkem včas zaplacené.


U řady firem jsme viděli spoustu nedostatků jak v oblastech informačních technologií, tak v přístupu ke klientovi. Poučeni těmito zkušenostmi přistupujeme ke klientovi zcela jiným způsobem. Našim zákazníkům jsme prospěšní nejen tím, že jim pomáháme odstranit problémy na sítích a počítačích, ale i tím, že zavádíme do správy počitačové sítě systém. Nejde nám o krátkodobou spolupráci, ale o spolupráci s dlouhodobou perspektivou. Z těchto důvodů se zajímáme i o cíle a vizi našich klientů. Těmto pak přizpůsobujeme i dodávky hardwaru a našich služeb.


Adminnet

© Copyright - Adminnet s.r.o., 2015